SZKOŁA MUZYCZNA

Prywatna Szkoła Muzyczna VENO'S STUDIO działa nieprzerwanie od 1999 roku. Jest placówką autorską opartą na wiedzy, doświadczeniu oraz umiejętnościach wybitnych pedagogów oraz czynnie działających muzyków. Jej słuchacze zajmują najwyższe miejsca w przeglądach i konkursach muzycznych, a jej absolwenci są studentami artystycznych uczelni wyższych. Szkoła realizuje tylko przedmioty muzyczne (bez przedmiotów ogólnokształcących) przygotowując instrumentalistów oraz wokalistów do działań estradowych (w zakresie muzyki klasycznej oraz rozrywkowej), udziału w przeglądach, konkursach, festiwalach, itp.

Prywatna Szkoła Muzyczna VENO'S STUDIO to szkoła pełna energii, szkoła kreatywna, szkoła niezwykła... To prawdziwy „inkubator talentów”. Instrumenty: fortepian, ale także jazzowo, keyboard, ale może w wirtuozowskim wydaniu, perkusja czasem w wersji rockowej, gitara elektryczna - także.... klasycznie, saksofon, skrzypce, akordeon, flet... Liczne zespoły - instrumentalne, wokalne, rockowe, kameralne. I wreszcie wokal. Klasyczny, jazzowy, rockowy, aktorski, popowy... ale zawsze estradowy. Niepowtarzalne koncerty, na których słuchacze szkoły łączą swoje talenty z profesjonalizmem zawodowych muzyków, warsztaty, międzynarodowe wymiany. Prywatna Szkoła Muzyczna VENO'S STUDIO to miejsce, w którym zdobywa się wiedzę, ale też inspirująco przekształca doświadczenie w sztukę, w ekspresję.

Od samego początku działalności szkoła posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wpis do ewidencji szkół niepublicznych miasta Zabrze.

Zapraszamy!

Archiwalia