Jubileusz 15-lecia - recital dyplomowy Agnieszki Jędrzejczyk


Nagranie z recitalu dyplomowego Agnieszki Jędrzejczyk w Prywatnej Szkole Muzycznej VENO’S STUDIO. Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, czerwiec 2005 roku.

Agnieszce towarzyszyli:

Anna Pawlak – fortepian
Norbert Pawlak – gitara elektryczna
Ronald Tuczykont - kontrabas

Olek Juraszczyk - perkusja
Katarzyna Kupiec – gitara akustyczna, chórek
Anna Frączek – chórek
Mirela Prusko – chórek

„Everyday (will be like a holiday)”. Na dobry każdy dzień!

Archiwalia