Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia to oferta dla osób chcących realizować programy nauczania publicznych szkół muzycznych (system kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół muzycznych I stopnia, w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z poszerzeniem o autorskie programy nauczania. Przyjęcie do szkoły odbywa się po pozytywnie zdanym egzaminie wstępnym.

DZIAŁ DZIECIĘCY (pełny cykl nauczania 6 lata).

DZIAŁ MŁODZIEŻOWY (pełny cykl nauczania 4 lata).

Szkoła realizuje tylko przedmioty muzyczne - bez przedmiotów ogólnokształcących. System nauki jest oparty na indywidualnych lekcjach instrumentu głównego (także wokalu) oraz na zajęciach zbiorowych (w grupach kilkuosobowych) z przedmiotów ogólnomuzycznych, zespołów wokalno-instrumentalnych, itp.

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia VENO'S STUDIO posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 241/20/1999 z dnia 14 czerwca 1999 roku. Placówka posiada także wpis do ewidencji szkół niepublicznych miasta Zabrze nr WO/0140/XI-1/99/NO z dnia 6 września 1999 r.

Archiwalia