Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia

System kształcenia w Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia VENO'S STUDIO opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół muzycznych II stopnia (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) z poszerzeniem o autorskie programy w zakresie muzyki rozrywkowej. Oferta skierowana jest do młodzieży utalentowanej muzycznie, preferowana jest podbudowa szkoły muzycznej I stopnia, a przyjęcie do szkoły odbywa się po pozytywnie zdanym egzaminie wstępnym. Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia VENO'S STUDIO jest średnią szkołą zawodową. Jej ukończenie odbywa się na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu dyplomowego.

DZIAŁ INSTRUMENTALNY - pełny cykl nauczania 6 lat.

DZIAŁ WOKALNY - pełny cykl nauczania 4 lata.

Szkoła realizuje tylko przedmioty muzyczne - bez przedmiotów ogólnokształcących. System nauki jest oparty na indywidualnych lekcjach instrumentu głównego (także wokalu) oraz na zajęciach zbiorowych (w grupach kilkuosobowych) z przedmiotów ogólnomuzycznych, zespołów wokalno-instrumentalnych, itp. Szkoła przygotowuje instrumentalistów oraz wokalistów do działań estradowych (w zakresie muzyki klasycznej oraz rozrywkowej), udziału w przeglądach, konkursach, festiwalach, itp.

Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia VENO'S STUDIO posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 384/38/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. Placówka posiada także wpis do ewidencji szkół niepublicznych miasta Zabrze nr WO/0140/XI-1/99/NO z dnia 6 września 1999 r. (zaświadczenia dla ZUS, WKU i dla innych instytucji).

Archiwalia