VENO’S STUDIO w międzynarodowym badaniu edukacji kulturalnej

ECLN2

VENO’S STUDIO wzięło udział w międzynarodowym badaniu dotyczącym procesów edukacji kulturalnej realizowanego w ramach projektu European Network for Cultural Learning. Badanie było realizowane w Polsce, w miesiącach lipiec-sierpień 2013 r., przez Fundację ARTeria, a rola VENO’S STUDIO była podwójna. Z jednej strony jako firma z sektora kreatywnego zajmująca się szeroko rozumianą edukacją kulturalną i artystyczną wzięła udział w samym badaniu w części przeznaczonej na badanie instytucji/organizacji kulturalnych, z drugiej VENO’S STUDIO wspierało Fundację w samym procesie badawczym zarówno w zakresie udostępnienia sal, jak i zaangażowania zespołu firmy. Gościliśmy artystów i freelancerów reprezentujących różne dziedziny sztuki – od muzyki, przez sztuki performatywe, teatr, do fotografii artystycznej... Projektantów, dizajnerów, rzeźbiarzy, aktorów, poetów, wreszcie animatorów kultury. Podobne badanie było realizowane równolegle w 10 europejskich krajach - jego celem jest analiza i charakterystyka występowania inicjatyw dotyczących edukacji kulturalnej w Europie oraz promowanie ich znaczenia w krajach europejskich. Następnym etapem będzie opracowanie wyników i raportu finalnego przez międzynarodowy zespół badawczy, pod kierownictwem dr Denis Stanley z londyńskiego Collage ART oraz zespołu VIA University z Danii. Końcowy raport w wersji językowej angielskiej zostanie zaprezentowany do końca 2013 r., a następnie Fundacja ARTeria przygotuje jego polską wersję.

VENO’S STUDIO jest także jednym z partnerów wspierających realizację międzynarodowego projektu European Network for Cultural Learning (ECLN). To zaplanowana na trzy lata (do września 2015 roku) inicjatywa finansowana w ramach programu Leonardo da Vinci (będącego częścią europejskiego programu „uczenie się przez całe życie” – Lifelong Learning Programme).

Podstawowym celem ECLN jest stworzenie pierwszej europejskiej bazy wiedzy z zakresu edukacji zawodowej w dziedzinie przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych w UE, obejmującej takie zagadnienia, jak między innymi:

  • analiza obowiązujących w Europie procedur zdobywania kwalifikacji zawodowych istotnych z punktu widzenia edukacji kulturalnej
  • przegląd pełnionych funkcji i zawodów wykonywanych przez osoby działające aktywnie w obszarze edukacji kulturalnej
  • uzyskiwanie nowych kwalifikacji przez osoby zawodowo związane z edukacją kulturalną
  • stworzenie „Obserwatorium” – nowatorskiej platformy internetowej będącej miejscem wymiany informacji, praktyk, wyników badań i wiedzy specjalistycznej z zakresu edukacji kulturalnej

a wreszcie finalnie – powołanie do życia stowarzyszenia „European Association of Cultural Learning” (EACL).

Edukacja kulturalna to, według założeń projektu, szeroko rozumiane: nauczanie i poznawanie sztuki oraz kultury odbywające się w sposób niesformalizowany zarówno w instytucjach kultury, w placówkach artystycznych, w domach i centrach kultury czy też na przykład w ramach uczestnictwa w festiwalach czy przeglądach. A więc przede wszystkim poza instytucjami zapewniającymi formalne wykształcenie, takimi, jak uniwersytety czy kolegia. Inicjatywa ECLN ma swoje korzenie w ruchach na rzecz sztuki tworzonej dla i przez społeczność (Community Arts and Popular Culture movements), które w latach 60. i 70. XX wieku pojawiły się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie Zachodniej przede wszystkim jako wyraz sprzeciwu wobec elitarnego pojmowania sztuki. Sztuka, poprzez swój egalitarny charakter – zarówno poprzez „uprawianie” sztuki, jak i uczestnictwo w kulturze – ma ogromny transformacyjny wpływ na jednostkę oraz na społeczność. Projekt ECLN jest więc odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych, którzy działają zawodowo na płaszczyźnie edukacji kulturalnej, wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym w tej dziedzinie poprzez skoordynowanie działań na poziomie międzynarodowym związane z edukacją kulturalną, z kompetencjami kulturalnymi i wyzwaniami, jakie stawia przed wszystkimi konieczność edukacji przez całe życie.

Foto: Anna Ochmann, Zabrze 2013

Archiwalia