Loading...

Szkoła umuzykalniająca

Szkoła umuzykalniająca to oferta dla wszystkich pasjonatów muzyki – zapraszamy każdego, kto chce nauczyć się śpiewać lub grać na instrumentach dla własnej przyjemności. Przyjęcie do szkoły umuzykalniającej następuje po sprawdzeniu predyspozycji muzycznych kandydatów. W ramach szkoły umuzykalniającej można wybrać różne systemy kształcenia zróżnicowane pod względem liczby godzin tygodniowo (zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych).

Szkoła umuzykalniająca I stopnia prowadzi zajęcia dla dzieci (w wieku od lat 6 w sześcioletnim cyklu nauczania), dla młodzieży (w wieku od 10 lat w czteroletnim cyklu nauki) – zarówno instrumentalistów (indywidualna nauka gry na wybranych instrumentach) jak i wokalistów (zajęcia z emisji głosu i interpretacji utworu, praca z mikrofonem). Dla zaawansowanych – możliwość wspólnego muzykowania w ramach zajęć z zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych. Istnieje możliwość kontynuacji nauki w ramach szkoły umuzykalniającej II stopnia.

Zajęcia muzyczne dla dorosłych – niezależnie od wieku wprowadzamy w cudowny świat muzyki. Cykl indywidualnych zajęć dopasowujemy do potrzeb i możliwości słuchaczy.