CULTURE ACTION EUROPE

20171115 113146

Wenancjusz Ochmann wziął udział w dorocznym spotkaniu członków międzynarodowej sieci Culture Action Europe, które tym razem odbędzie się w Rzymie w Palazzo delle Esposizioni w dniach 15-17 listopada 2017 r.

Jak co roku spotkanie składało się z dwóch części – Members’ ForumGeneral Assembly (Walnego Zgromadzenia Członków – tylko dla członków sieci), które było połączone z wyborami do Executive Committee oraz otwartej konferencji zatytułowanej w tym roku Beyond the Obvious: Belonging & Becoming: Culture, Heritage and our Future dedykowanej tematyce kondycji i wyzwaniom europejskiego sektora kultury.

Culture Action Europe (CAE) to europejska sieć zrzeszająca artystów, producentów i organizatorów działań kulturalnych, a także organizacje kulturalne zajmująca się promowaniem kultury jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju zarówno w skali lokalnej jak i europejskiej. Stawia sobie także za cel intensyfikację debaty na poziomie Unii Europejskiej na temat kultury, jej roli poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktyków sektora z całej UE, jest również swoistym adwokatem sektora i lobbistą w stosunku do instytucji unijnych.

Archiwalia