POMIĘDZY_BEETWEN

z cyklu POMIDZYBETWEEN Anna Ochmann technika wasna na pycie Medium

„Sztuka przynosi zawsze jakąś filozofię. Szczegółowe przedstawienia odniesione są do nadrzędnej całości, dzięki czemu możliwe jest orzekanie o bycie. Sztuka głosi chwałę świata lub jego potępienie. Nieraz stawia temu światu warunki na to, aby mógł on zasłużyć na chwałę, czasem oddaje jego wieloznaczność, jego pokrętność, która wymyka się prostej akceptacji lub odrzuceniu...”.
Janusz Jaremowicz „Z galerii sensów. Wybór tekstów o sztuce”

Katalog do interdyscyplinarnego projektu artystycznego POMIĘDZY_BETWEEN Anny i Wenancjusza Ochmann. Wernisaż wystawy połączonej z koncertem miał miejsce 10 września 2012 r. później projekt był prezentowany w kilku miejscach, obecnie cześć prac jest eksponowana w Galerii VENO’S STUDIO. Poniżej prezentujemy fragment wywiadu przeprowadzonego z artystami przez Annę Sierakowską.

Anna Sierakowska – Jak powstał projekt POMIĘDZY?

Anna Ochmann – Sztuka może sobie pozwolić na połączenie – które dla mnie osobiście jest szalenie inspirujące – realizmu i abstrakcji. Meandrów rzeczywistości i magii. Tradycji i nowatorstwa. Powściągliwości i ekspresji. Eksplozji kolorów i wyciszenia rozmytych barw. Ale także na przykład połączenie sztuk wizualnych i muzyki. Ten styk dwóch „światów”, rzeczywistości, stanów, sposobów wypowiedzi artystycznej budzi ciekawość, inspiruje do skojarzeń i podświadomych obrazów. Otwiera drzwi do innego wymiaru. A my znajdujemy się POMIĘDZY. Ten projekt jest wynikiem moich wcześniejszych doświadczeń m.in. zrealizowanego w 2010 roku w hiszpańskiej Gironie projektu zatytułowanego „La puerta” (drzwi). Poszukując pewnych wizualnych analogii zestawiam przekazy w oparciu o elementy wzrokowe – dominujące w naszej kulturze „obrazkowej”, szukam także pewnej powtarzalności co wpisuje w projekt spójność. Ten projekt dojrzewał długo i wciąż poszukiwałam elementu, który by go zamknął, dopełnił. Takim brakującym elementem była muzyka, która skomponował mój mąż Wenancjusz. Mieliśmy już wcześniejsze doświadczenia we wspólnych projektach artystycznych, niemniej jednak były to bardziej osobne byty: mojej wystawie towarzyszył jego koncert czy koncertowi Wenancjusza wystawa moich prac. Tym razem to jest całość – także poprzez charakter prezentacji.

Anna Sierakowska – A która część jest dominująca w projekcie? Muzyczna czy plastyczna.

Wenancjusz Ochmann – W przypadku naszego projektu żadna – to całość. Każdy z nas przedstawia rzeczywistość w indywidualny, niepowtarzalny sposób, ale w konsekwencji inspirujemy się nawzajem i tworzymy spójną całość. Zresztą problem ważności czy wyższości jednej sztuki nad drugą, na przykład malarstwa nad poezją czy muzyki nad malarstwem to kwestie podlegające dyskusji w zasadzie od samego początku istnienia sztuki.

Anna Sierakowska – Powiedz kilka słów o muzyce.

Wenancjusz Ochmann – to sonorystyczne wypełnienie przestrzeni artystycznej bezpośrednio inspirowane aktem tworzenia prac plastycznych Ani. To muzyka podkładowa elektroniczno-akustyczna sięgająca korzeniami do twórczości kompozytorów muzyki filmowej takich jak Filip Glass oraz ten od Michael Neuman. To minimal electronic z rozbudowanymi partiami fortepianu. Muzyka wykonywana całkowicie w konwencji live electronic bez nagrywania i odtwarzania partii instrumentalnych, ale oparta na wcześniejszych zaprogramowanych przeze mnie sekwencjach. Stylistycznie warstwa muzyczna jest bardzo „pomiędzy” potocznie rozumiana muzyką poważną, a muzyką rozrywkową z racji swojego elektronicznego instrumentarium. Ponadto warstwa harmoniczna opiera się na pograniczu pomiędzy tonalnością a atonalnością... Melodyka jest również jakoby w zawieszeniu od rozpoznawalnej, wręcz klasycznie tonalnej do w zasadzie sekwencyjnej z elementami serialnymi.

Archiwalia