Tu odprowadzam wzrokiem słońce_Here I watch the sun set - projekt artystyczny


Wenancjusz Ochmann jest autorem muzyki do prezentacji projektu artystycznego Anny Ochmann zatytułowanego „Tu odprowadzam wzrokiem słońce_Here I watch the sun set”, zrealizowanego w ramach stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2017 roku.

Rezultatem projektu było powstanie sześciu prac (84 cm x 125 cm, technika własna) stanowiących z jednej strony całość, z drugiej poruszających różne aspekty „graniczności” i będących zamkniętymi, niezależnymi obrazami.

„W swojej pracy od początku poszukiwałam granic i momentów granicznych, zarówno tych widzialnych podziałów, jak i niewidzialnych ograniczeń, które mają realny wpływ na nasze codzienne życie. Takimi granicami pozostają wciąż chociażby narracje wokół II wojny światowej i przesiedleń (repatriacji, deportacji, migracji - wciąż żywe w Polsce, ale także w innych krajach postsowieckich), także narracje wokół transformacji ustrojowej (likwidacji PGR-ów czy zamykania kopalń), emigracji ekonomicznej, która w latach 80-tych stała się doświadczeniem szczególnie powszechnym dla mieszkańców ówczesnego województwa katowickiego (ale jest także doświadczeniem mieszkańców innych regionów i państw), wreszcie narracje związane z zamykaniem się w tak czy inaczej definiowanych tożsamościach (narodowych, społecznych, itp.). Takie granice czy to ustalane „odgórnie” czy tworzone w ramach naszych społecznych podziałów i wyobrażeń mają faktyczny wpływ na nasze życie. (…) Każda z prac odnosi się bezpośrednio do opowieści spisanych w trakcie realizowanych przeze mnie – na potrzeby projektu - wywiadów, a intymne historie lub bardziej uniwersalne refleksje moich rozmówców stały się inspiracjami do finalnego wyboru konkretnych sześciu momentów/zdarzeń granicznych, a następnie praca nad nimi została podparta rozbudowanymi poszukiwaniami miejsc [w Mikulczycach – obecnie dzielnicy Zabrza] przywołanych w tych opowieściach”

Anna Ochmann

Prezentacja została pierwszy raz pokazana w trakcie gali wręczenia nagród marszałka województwa śląskiego w dziedzinie kultury, która odbyła się w Kinoteatrze Rialto w Katowicach 18 grudnia 2017 r.

Koncepcja i scenariusz prezentacji: Anna Ochmann

Muzyka: Wenancjusz Ochmann

Animacja i realizacja prezentacji: Dariusz Bieniek OTOFOTO

Archiwalia