FIRMA SZKOLENIOWA

VENO'S STUDIO Przemysły Qultury działa nieprzerwanie od roku 1996 w szeroko rozumianych przemysłach kultury i kreatywnych. Jedną z form aktywności firmy jest prowadzenie - od 1999 roku - Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO'S STUDIO w Zabrzu, która wypracowała już bardzo silną pozycję na kulturalnej mapie regionu. VENO'S STUDIO Przemysły Qultury jest instytucją szkoleniową rynku pracy, prowadzi szkolenia komercyjne oraz liczne kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze finansowane ze środków publicznych (m.in. ZPORR, Europejski Fundusz Społeczny, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz inne).

Zespól VENO'S STUDIO Przemysły Qultury - szkoleniowcy, eksperci, specjaliści (w pozyskiwaniu funduszy, zarządzaniu projektami, działalności wydawniczej czy medialnej, itp.), menadżerowie kultury - wciela w życie zasady umiejętnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, innowacyjnych działań kulturalnych, budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o działania kulturalne, kreowania współpracy z biznesem, które mogą być najefektywniejszymi narzędziami gwarantującymi dynamiczny rozwój i generującymi miejsca pracy. To ludzie wcielający w życie założenie, że kultura może być jednym z podstawowych czynników rozwoju społecznego i ekonomicznego, bazą nawiązywania współpracy i komunikacji międzyludzkiej oraz czynnikiem determinującym rozwój rynku pracy i turystyki.

Firma szkoleniowa VENO'S STUDIO posiada własne sale szkoleniowe i warsztatowe w ramach KURORTU QULTURY Gajowa 9.

W ramach firmy szkoleniowej VENO'S STUDIO powstało centrum szkoleniowe i certyfikacyjne European Cultural Learning Network.

Działalność VENO'S STUDIO Przemysły Qultury opiera się na dwóch podstawowych aktywnościach: działalności szkoleniowo-doradczej oraz produkcyjnej.

Archiwalia