PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA

Szanowni Państwo,
Uczniowie i Rodzice oraz wszyscy związani z VENO’S STUDIO
Nadal nie wiemy kiedy będziemy mogli spotykać się na zajęciach u nas w siedzibie szkoły.
Niemniej jednak zgodnie z zapisami w "Umowie Świadczenia Usług Edukacyjnych" chciałbym w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2020, poinformować wszystkich Rodziców i Uczniów o zmianie wysokości czesnego od dnia 1 września 2020. Jesteśmy placówką edukacyjną działającą nieprzerwanie od 1 września 1999 roku, która nie otrzymuje i nigdy nie otrzymywała dotacji ze źródeł publicznych. Całość budżetu naszej placówki pochodzi z Państwa wpłat czesnego oraz ze środków prywatnych właścicieli.
Chcąc zapewnić kontynuację najwyższej jakości artystycznych usług edukacyjnych, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli oraz bardzo dobrą strukturę zaplecza lokalowego wyposażonego w specjalistyczny oraz drogi sprzęt muzyczny jesteśmy zmuszeni do podniesienia opłat czesnego.
Ponadto informujemy, że obecny cennik obowiązywał do 1 września 2016 roku bez żadnych zmian.
Szczegóły nowego cennika dostępne są u dyrektora placówki.
Z poważaniem
mgr Wenancjusz Ochmann
dyrektor
***
Szanowni Państwo,
Uczniowie i Rodzice oraz wszyscy związani z VENO'S STUDIO
Nadal nie możemy spotykać się w ramach stacjonarnych zajęć muzycznych u nas w szkole - MEN określił czas trwania nauczania na odległość na razie do 24 maja 2020 r. Ten przedłużający się czas zamknięcia zainspirował nas do spróbowania nowej formy nauki muzyki w formie lekcji on-line. Uczniów zainteresowanych taką formą uczenia się stopniowo zapraszamy na spotkania muzyczne ze swoimi nauczycielami przez internet. Wiem, że jest to dla nas wszystkich nowe wyzwanie i całkowicie inna forma uczenia muzyki od tej, którą znamy. Ale w obecnych warunkach pozostał nam tylko kontakt zdalny… 
Bardzo dziękuję mgr Katarzynie Kupiec, mgr Agacie Sajan oraz mgr Mariuszowi Nastuli, że podjęliście wyzwanie nowej formy prowadzenia zajęć. Bardzo dziękuję uczniom i rodzicom za zaangażowanie i pomoc w tych trudnych czasach.
Serdecznie pozdrawiam całą społeczność „Venosiaków”
Życzę wszystkiego dobrego
Wenancjusz Ochmann
* * * * * * * * * * * * * * *
Szanowni Państwo,
Uczniowie i Rodzice oraz wszyscy związani z VENO'S STUDIO
Postanowiliśmy spróbować nauczania muzyki on-line i rozpoczynamy testowanie zajęć zdalnych. Bardzo proszę osoby zainteresowane taką formą nauki muzyki o kontakt z nauczycielami prowadzącymi: panią Katarzyną Kupiec i panią Agatą Sajan.
Niestety w związku z ograniczeniami organizacyjno-technicznymi nie jestem w stanie osobiście realizować prowadzonych przeze mnie zajęć. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotkać na zajęciach u nas w szkole.
Na ten czas życzę dużo radości z muzyki i wszystkiego dobrego
Wenancjusz Ochmann
* * * * * * * * * * * * * * *
Szanowni Państwo,
Uczniowie i Rodzice oraz wszyscy związani z VENO'S STUDIO
Niestety z przykrością muszę poinformować Was, że  nie będziemy mogli spotykać się na zajęciach muzycznych u nas w szkole do 26 kwietnia… Nie będziemy mogli realizować lekcji nauki gry na instrumencie oraz wokalu w ramach bezpośrednich zajęć  indywidualnych i zbiorowych. Takich jakie znamy, jakie lubimy i za jakimi tęsknimy.
A co w takim razie z zajęciami on-line?
Naszą specyfiką były zawsze unikalne zajęcia, w większości indywidualne,  bezpośrednio z nauczycielem w radosnej i twórczej atmosferze -  czegoś porównywalnego nie możemy zrealizować przez komputer. Ale dla zainteresowanych będzie możliwość kontaktu on-line w ramach muzycznych konsultacji i lekcji komputerowych. Szczegóły zaraz po Świętach.
Tak jak już ostatnio pisałem na FB (25 marca) zaistniała sytuacja będzie wymagała również innych rozwiązań w płatnościach czesnego. Płatność za kwiecień pozostawiam do Państwa decyzji, jednakże po zakończeniu okresu przerwy będę prosił Państwa o wspólne znalezienie rozwiązań finansowych i organizacyjnych najbardziej satysfakcjonujących dla każdego.
W tym miejscu proszę przyjąć życzenia na trochę inne w tym roku Święta Wielkanocne – aby ten czas był prawdziwym czasem Odrodzenia i Radości z nadzieją na Szczęście. Aby Muzyka była elementem wsparcia i wytchnienia od trudnej rzeczywistości…
Z poważaniem
Wenancjusz Ochmann

Prywatna Szkoła Muzyczna VENO'S STUDIO działa nieprzerwanie od 1999 roku. Jest placówką autorską opartą na wiedzy, doświadczeniu oraz umiejętnościach wybitnych pedagogów oraz czynnie działających muzyków. Jej słuchacze zajmują najwyższe miejsca w przeglądach i konkursach muzycznych, a jej absolwenci często kontynuują naukę na wyższych uczelniach artystycznych. Szkoła realizuje tylko przedmioty muzyczne (bez przedmiotów ogólnokształcących) przygotowując instrumentalistów oraz wokalistów do działań estradowych (w zakresie muzyki klasycznej oraz rozrywkowej), udziału w przeglądach, konkursach, festiwalach, itp.

Prywatna Szkoła Muzyczna VENO'S STUDIO to szkoła pełna energii, szkoła kreatywna, szkoła niezwykła... To prawdziwy „inkubator talentów”. Instrumenty: fortepian, klasycznie ale także jazzowo, elektroniczne instrumenty klawiszowe, ale w wirtuozowskim wydaniu, perkusja czasem też w wersji rockowej, gitara: elektryczna, akustyczna, klasyczna, saksofon, skrzypce, akordeon, flet... Liczne zespoły - instrumentalne, wokalne, o różnej stylistyce... I wreszcie wokal: klasyczny, jazzowy, rockowy, aktorski, popowy... ale zawsze estradowy.

Niepowtarzalne koncerty, na których słuchacze szkoły łączą swoje talenty z profesjonalizmem zawodowych muzyków, warsztaty, wymiany międzynarodowe. Prywatna Szkoła Muzyczna VENO'S STUDIO to miejsce, w którym przyjaźnie zdobywa się wiedzę muzyczną, ale również inspirująco przekształca doświadczenie w sztukę, w profesjonalizm w artyzm.

Od samego początku działalności szkoła posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Sztuki oraz wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych miasta Zabrze.

Zapraszamy!

Archiwalia