Ekspresja artystyczna w śpiewie...

Foto: Anna Ochmann, Bruksela 2013

„Wyrażanie własnej ekspresji artystycznej poprzez śpiew jest chyba najbardziej pierwotną i naturalną potrzebą człowieka. Jednakże sama potrzeba nie wystarczy aby dobrze śpiewać. Tak naprawdę zasada „każdy śpiewać może” działa tylko w ograniczony sposób i od razu pojawia się pytanie: ale tak właściwie to po co?
Moje doświadczenia z pracy zawodowej w ramach prowadzenia własnej szkoły muzycznej, ale również podczas „jurorowania” na wielu festiwalach i przeglądach, jednoznacznie wskazują, że prawdziwie utalentowany oraz dobrze edukowany wokalnie jest tak naprawdę niewielki odsetek populacji ludzkiej, dlatego z prawdziwą przyjemnością przyjąłem kolejny już raz zaproszenie do pracy w komisji oceniającej podczas finału Festiwalu Rytm Gliwice 2013. W tym miejscu i w tym czasie miałem potencjalną możliwość posłuchania owych „najbardziej utalentowanych”.
Nie zawiodłem się! Poziom tegorocznego finału była niezwykle wysoki i wyrównany. Różnice punktowe determinujące podział miejsc w czołówce były niewielkie. Widzieliśmy i usłyszeliśmy  wiele talentu, ale również pracy samych uczestników oraz pedagogów muzycznych z nimi pracujących. Wystąpiły osoby posiadające już doświadczenia estradowe oraz jeszcze „ świeże” w tej materii. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie wielu uczestników Festiwalu Rytm Gliwice usłyszymy i zobaczymy na profesjonalnych scenach muzycznych oraz w mediach. Życzę wszystkim tym, którzy tego pragną, wielu sukcesów w trudnym, ale jakże pasjonującym życiu zawodowych muzyków estradowych. Bądźcie wytrwali w realizacji swoich pasji i marzeń muzycznych!”
Wenancjusz Ochmann w podsumowaniu Festiwalu Rytm Gliwice 2013.

Wenancjusz Ochmann - od lat uczy gry na fortepianie, instrumentach klawiszowych oraz prowadzi zajęcia wokalne. Jako dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej sprawuje również nadzór pedagogiczny i merytoryczny nad nauczycielami, także innych specjalności. Prowadzi kursy, warsztaty i szkolenia m. in. doskonalenia zawodowego nauczycieli. Często bierze udział w pracach wielu jury festiwali, tych lokalnych, ale także ogólnopolskich. W ostatnich miesiącach pracował m.in. w jury Festiwalu Piosenki Pozytywnej i Festiwalu Kolęd organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej oraz był przewodniczącym jury finału Festiwalu Rytm Gliwice 2013.

Foto: Anna Ochmann, Bruksela 2013

Archiwalia