Zmiana obowiązujących cenników od 1 września 2020 r.

VENOS STUDIO logo szkola
Szanowni Państwo,
Uczniowie i Rodzice oraz wszyscy związani z VENO’S STUDIO
Nadal nie wiemy kiedy będziemy mogli spotykać się na zajęciach u nas, w siedzibie szkoły.
Niemniej jednak zgodnie z zapisami w "Umowie Świadczenia Usług Edukacyjnych" chciałbym w dniu dzisiejszym, tj. 15 maja 2020 r., poinformować wszystkich Rodziców i Uczniów o zmianie wysokości czesnego od nowego roku szkolnego czyli od 1 września 2020 r. Jesteśmy placówką edukacyjną działającą nieprzerwanie od  1 września 1999 roku, która nie otrzymuje i nigdy nie otrzymywała  dotacji ze źródeł publicznych. Całość budżetu naszej placówki pochodzi z Państwa wpłat czesnego oraz ze środków prywatnych właścicieli.
Chcąc zapewnić kontynuację najwyższej jakości artystycznych usług edukacyjnych, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli oraz bardzo dobrą strukturę zaplecza lokalowego wyposażonego w specjalistyczny oraz drogi sprzęt muzyczny jesteśmy zmuszeni do podniesienia opłat czesnego.
Ponadto informujemy, że obecny cennik obowiązywał do 1 września 2016 roku bez żadnych zmian.
Szczegóły nowego cennika dostępne są u dyrektora placówki.
Z poważaniem
mgr Wenancjusz Ochmann
dyrektor

Archiwalia