JAZZ TO PASJA/JAZZ IS PASSION - International Jazz Day 2016

jazzday 1

Kolejny raz, równolegle z muzykami ze wszystkich zakątków kuli ziemskiej, świętujemy Międzynarodowy Dzień Jazzu!

30 kwietnia 2016 r. w siedzibie Prywatnej Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO (Zabrze, ul. Gajowa 9) wspólne odkrywaliśmy i bawiliśmy się jazzem podczas popołudnia pod hasłem „JAZZ TO PASJA”,

w programie m.in.:

16.00 „Jazz – kontestacja czy intelektualna awangarda w synkopowym rytmie?” – wykład Wenancjusza Ochmanna o buntowniczych korzeniach jazzu i nie tylko…

17.00 „Improwizacja i indywidualizm... czyli czy saksofon to idealny instrument do jazzu?” warsztaty prowadzone przez Andrzeja Krupę, saksofonistę, który grał z wieloma znanymi muzykami w Polsce i za granicą, był także m.in. członkiem zespołu Radia Opole i zespołu No Smoking.

18.30 jam session z „Gigi&Her boysband” – zespołem złożonym z członków Jazzowej Asocjacji Zabrze (zresztą na ostatnim, XX. JAZ Festiwalu Muzyki Improwizowanej wystąpili jako „Nowa Krew z Zzzzz”, a ostatnio można ich było usłyszeć w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Women in Jazz”). Starają się, mimo licznych obowiązków zawodowych jak  najczęściej spotykać, by cieszyć się wspólnym muzykowaniem:

 • Danuta Mikusz-Oslislo – saksofon
 • Beata Kopiec-Krupa - wokal
 • Andrzej Krupa – saksofon
 • Wenancjusz Ochmann - fortepian
 • Stanisław Przybyła - gitara
 • Adam Krupa – perkusja, ukulele

Organizacja: VENO’S STUDIO, współorganizacja Fundacja ARTeria.

 ***

Once again, together with musicians all over the world, we are going to celebrate the International Jazz Day!

We would like to invite everybody to visit VENOS STUDIO - the Private Music School (Zabrze, ul Gajowa 9) on 30 April 2016  in order to join us in discovering and enjoying jazz music during an afternoon event called “JAZZ IS PASSION”.

The programme includes:

16:00 “Jazz - contestation or intellectual avant-garde in syncopated rhythm?” - a talk by Wenancjusz Ochman on the rebellious origins of jazz and more...

17:00 “Improvisation and individualism... or is a saxophone the ideal jazz instrument?” workshops run by Andrzej Krupa (a saxophonist who has cooperated with many recognised musicians in Poland and abroad, a former member, among others, of Radio Opole band and No Smoking ensemble)

18:30 jam session with Gigi&Her boysband - a group consisting of members of Jazz Association Zabrze (at the last, 20th  Jazz Festival of Improvised Music the group performed as “New Blood from Zzzzz”, and recently they have played at the “Women in Jazz” International Festival). The group members - true lovers of improvised music do their best to meet and play together despite their busy, professional lives:

 • Danuta Mikusz-Oslislo – saxophones
 • Beata Kopiec-Krupa - vocal
 • Andrzej Krupa – saxophones
 • Wenancjusz Ochmann - piano
 • Stanisław Przybyła - guitar
 • Adam Krupa – drums, ukulele.

Organisers: VENO’S STUDIO in cooperation with Fundacja ARTeria.

Archiwalia