Nowe cenniki od 1 września 2016 r.

14

Szanowni Państwo,

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia VENO’S STUDIO, działając nieprzerwanie od 1 września 1999 roku, jest wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do ewidencji szkół niepublicznych miasta Zabrze. Nie otrzymuje jednak żadnych dotacji lub innego wsparcia finansowego z budżetu państwa, samorządu czy innych środków publicznych - jest całkowicie finansowana z Państwa wpłat czesnego oraz wielokrotnie w swojej historii z prywatnego dofinansowania jej właścicieli.

Chcąc zapewnić kontynuację najwyższej jakości artystycznych usług edukacyjnych w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli czy bardzo dobrą strukturę zaplecza lokalowego wyposażonego w specjalistyczny oraz drogi sprzęt muzyczny jesteśmy zmuszeni do podniesienia opłat czesnego.

Ponadto informujemy, że obecny cennik obowiązywał do 1 września 2012 roku bez żadnych zmian.

Nauczyciele przekażą w trakcie najbliższych lekcji nowe, obowiązujące od 1 września 2016 roku, cenniki usług edukacyjnych w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia VENO’S STUDIO, są one także dostępne w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie z prawdziwą satysfakcją pragnę Państwa poinformować, iż w naszej nowej siedzibie przy ul. Gajowej 9  mamy do dyspozycji słuchaczy nowe sale edukacyjne, wyposażoną salę prób muzycznych, a w czerwcu 2016 roku planujemy uruchomienie sali koncertowo-szkoleniowej wraz z zapleczem. Mam nadzieję, że spotkamy się w niej podczas koncertów końcoworocznych. Ponadto corocznie organizujemy i finansujemy kilkanaście koncertów dyplomowych i środowiskowych w różnych salach na terenie Zabrza i Śląska oraz liczne wyjazdy na festiwale i konkursy również o zasięgu ogólnopolskim.

Przypominam, że odpłatność czesnego odbywa się w 10 stałych ratach miesięcznych od września do czerwca bez konieczności uiszczania opłaty za miesiące wakacyjne. Przy jednorazowej opłacie semestralnej lub rocznej są możliwe wysokie rabaty.

Zapraszam do dalszej współpracy.

Z poważaniem

Wenancjusz Ochmann

dyrektor

Archiwalia