ARTEcoaching czy ARTcoaching... czy artysta potrzebuje coacha czy sam może być coachem...

DSCN8679 Small2

10 kluczowych kompetencji, których możemy się nauczyć od artystów...

W trzydniowych, autorskich warsztatach, na pograniczu sztuki i biznesu, przygotowanych i poprowadzonych przez Wenancjusza Ochmanna dla Fundacji ARTeria wzięli udział artyści, psychologowie oraz doradcy zawodowi. Pierwszego dnia uczestnicy próbowali, w toku dyskusji oraz praktycznych ćwiczeń, znaleźć odpowiedź na pytanie: co to jest ARTEcoching, a co oznacza ARTcoaching. W pierwszym etapie poszukiwali różnic i podobieństw w artystycznych działaniach/twórczości (na przykładzie sztuk plastycznych i zajęć z muzyki), następnie próbowali definiować zakresy pojęć, by wreszcie odpowiedzieć na pytanie czy każdy artysta potrzebuje coacha i jaki powinien być zakresprzegotowania psychologicznego w ARTEcoachingu, a także własnego rozwoju osobowości ARTEcoucha i jego doświadczenia życiowego.

W drugiej części dnia  próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie: Czego możemy nauczyć się od artystów do wykorzystania w „normalnym” (czytaj nie artystycznym) życiu oraz „nieartystycznej” pracy zawodowej, by finalnie zdefiniować 10 kompetencji, których każdy może nauczyć się od artystów: kreatywności, koncentracji, niewerbalnej komunikacji, umiejętności współpracy, odpowiedzialności, poświęcenia, rozwiązywania problemów, otwartości, wytrwałości, umiejętności przyjmowania konstruktywnej krytyki i  opinii…

Drugi warsztatowy dzień rozpoczęliśmy od dyskusji: czy artysta potrzebuje coacha? Rozpatrywaliśmy zakres niezbędnej pomocy psychologicznej dla artysty, zagadnienia motywacji, tremy, stresu scenicznego, wypalenia zawodowego artystów, a także przeciwdziałania zagrożeniom i uzależnieniom (alkoholizm, narkotyki itp.). Następnie poruszyliśmy tematykę wsparcia rozwoju kariery zawodowej artysty (tworzenie ścieżek rozwoju zawodowego) oraz wsparcie rozwoju biznesowego artysty, a także zagadnień bytowych obecnych i na przyszłość (np. zadbania o zabezpieczenie na starość). Dopełnieniem dnia były warsztaty poruszające powyższą tematykę bardziej „praktycznie”.

Trzeciego, ostatniego dnia dominowały zajęcia warsztatowe - zarówno te skierowane do „nie-artystów (z elementami ARTcoachingu np. „poczuj przewagę poprzez swój głos”), jak i te dla artystów – sesje ARTEcochingowe dla twórców.

Na koniec trzydniowej pracy, podsumowując, uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie: CZY TO DZIAŁA? Wszyscy byli zgodni, że działa…

Ze względu na ogromne zainteresowanie warsztatami, kolejna edycja już wkrótce. Zapraszamy!

Archiwalia