Wystąpienia publiczne. Praca z mikrofonem i przed kamerą. Szkolenie i indywidualne konsultacje

1

Zapraszamy na szkolenie lub indywidualne konsultacje dedykowane wystąpieniom publicznym oraz pracy z mikrofonem i przed kamerą. Zakres warsztatów obejmuje m.in.:

  • podstawy właściwego oddychania i emisji głosu, interpretacja tekstu
  • praca z różnymi typami mikrofonów
  • przemówienia publiczne na scenie, estradzie – zagadnienia techniczne i interpretacyjne, trema sceniczna
  • podstawy mowy ciała, budowanie wizerunku medialnego
  • praca przed kamerami – live i nagrania w studiu, selektywne słuchanie, udział w dyskusji, podstawy retoryki, logiczne budowanie wypowiedzi słownej

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny (501 421 253).

Archiwalia