Baltic Audience Links - międzynarodowe seminarium w Gdańsku

20170519 102241

Wenancjusz Ochmann wziął udział w międzynarodowej konferencji i spotkaniu Baltic Audience Links, które odbyło się w dniach 18-20 maja 2017 roku w Gdańsku.

Baltic Audience Links jest  projektem koordynowanym przez Intercult Stockholm oraz Fundację River // Cities Platform. Jednym z jego celów było ukończenie badań koncentrujących się na rozwijaniu sieci bałtyckich działań kulturalnych stosujących podejście partycypacyjne w rozwijaniu przestrzeni miejskich i przyczyniających się do rozwoju społeczności lokalnych.

Rezultatem badań będzie otwarta i rozwijająca się baza danych organizacji kultury na Litwie, Łotwie i w Polsce, a same wyniki badań prowadzonych przez litewskiego partnera Laimikis.LT zostanły także zaprezentowane właśnie w trakcie spotkania w Gdańsku.

W programie konferencji/spotkania znalazły się również między innymi:

  • Prezentacja i otwarta debata pod hasłem „Participatory urban culture and non-formal education: Baltic Audience Development” moderowana przez Jekaterinę Lavrinec (Laimikis.lt, Wilno, Litwa), z udziałem m.in.:Eugenijus Kaminskis (Create Lithuania project, Wilno, Litwa), Rasa Chmieliauskait (T?KA, Kaunas, Litwa), Ieva Lange (Projektubanka.lv, Riga, Łotwa), Tomas S. Butkus (Vario Burnos, Wilno, Litwa), Evita Goze (Latvian Centre for Contemporary Art, Riga, Łotwa), a także przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych.
  • Prezentacje eksperckie – wystąpili m.in. Clymene Christoforou i Sharon Bailey (ISIS ARTS, projekt CORNERS)
  • Panel dyskusyjny połączony z prezentacją nowej strony BAL przygotowany przez Klarę Kopcińską z Fundacji River//Cities
  • Warsztaty “How to Widen Public Participation in the Urban Planning Context?”
    ze wstępem przygotowanym przez Romana Sebastyanski’ego oraz z udziałem m.in. Anny Miler (Arteria Association, Gdansk), Liz Gardner (Fablevision, Wielka Brytania) i prof. Katarzyny Kosmali (University of the West of Scotland).

Anna Ochmann (Fundacja ARTeria) i Wenancjusz Ochmann także zaprezentowali dobre praktyki we wspieraniu podejścia partycypacyjnego w działaniach kulturalnych.

Archiwalia