FESTIWAL BOSS 2015 - Rozwój. Kariera. Sukces!

m1

Wenancjusz Ochmann, właściciel VENO’S STUDIO był jednym z prelegentów wyjątkowego wydarzenia biznesowo-edukacyjnegoFestiwalu BOSS 2015 zatytułowanego „Rozwój. Kariera. Sukces!

Festiwal to ponad 20 000 młodych ludzi, ponad 250 prelegentów, festiwalowe spotkania w 19 miastach Polski na ponad 35 uczelniach wyższych, konferencje, debaty, panele dyskusyjne, spotkania inspirujące, szkolenia i warsztaty... Całość jest organizowana przez największą studencką organizację promującą przedsiębiorczość w Polsce – Fundację Studenckie Forum Business Centre Club i odbywa się na przełomie marca i kwietnia - jest to jedyne wydarzenie o tak szerokiej skali realizowane w Polsce. Gośćmi Festiwalu są osoby, znane z pierwszych stron gazet, osoby, które osiągnęły znaczący sukces zawodowy, a ideą organizatorów jest zachęcenie młodego pokolenie do ciągłego, wielowymiarowego rozwoju, zdobycie przez niego praktycznej wiedzy z zakresu biznesu i rozwoju osobistego, kontakty z ludźmi, którzy swoim życiem udowodnili, że sukces można osiągnąć ciężką pracą i determinacją. Festiwal to przestrzeń, w której stykają się ludzie z różnorodnych światów, branż i grup interesów.

Twarzami tej edycji Festiwalu, która odbyła się w dniach od 16. marca do 18. kwietnia, będą m. in. Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski, Prezes Grupy Integer.pl Rafał Brzoska, założyciel Pizzaportal.pl Lech Kaniuk oraz Prezes fundacji Polska Przedsiębiorcza i współzałożyciel Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Dariusz Żuk, oraz Ian Firla, Czesław Kolisz i Bożena Lubińska-Kasprzak.

Wenancjusz Ochmann poprowadził, w piątek 17 kwietnia 2015 r. w Opolu, warsztaty zatytułowane: „Twój głos – Twoja siła”.

Archiwalia