Europejskie Forum Kultury

DSCN8785

"Culture is, and always has been, the cement that binds Europe together. It is an essential part of the very foundations of our European project and must remain firmly entrenched in our ideals if we are to succeed in achieving a more united, a stronger and open Europe.
Culture is also a tool of diplomacy. It is about connecting with people all over the world. It is about universal values and inspirations. Indeed Europe's global influence also lies in our cultural openness to other societies, our openness to the world. (...)
Creative sectors play indeed a crucial role for the sustainable development and social cohesion of our regions and cities. Culture is a driver for urban and regional regeneration. (...)
Our aim is to help artists, cultural professionals and cultural organisations so that they can work across borders and ensure that their works reach as many people as possible. Creative Europe will also contribute to improving access to finance through the creation of a new loan guarantee facility.
Indeed spending on culture is not a luxury but a sound investment and not only for the distant future. Culture is not a "nice to have", but a "need to have". If Europe is to emerge stronger from these difficult times, we need more than ever to stimulate a new model of growth, underpinned by knowledge and creativity, research and innovation as its key drivers. Cutting spending in such key areas would be exactly the wrong thing to do. This would be the shortest way to lower growth and fewer jobs in the future. (...)
We need all the representatives of the arts and culture, because culture is the thread that links us together in our diversity and which allows us to take ownership of our shared European destiny."

José Manuel Barroso
President of the European Commission
(fragment wystąpienia w trakcie otwarcia  European Culture Forum, Brussels, 4 listopada 2013 r.)

Wenancjusz Ochmann, właściciel VENO'S STUDIO, wziął udział w tegorocznym Europejskim Forum Kultury - debacie na temat kultury europejskiej i jej obecnej sytuacji, nad aktualnymi wyzwaniami, problemami i szansami sektora kultury i kreatywnego w Europie – debaty szczególnie istotnej tuż przed wejściem w życie nowej unijnej perspektywy finansowej. Spotkanie, organizowane przez Komisję Europejską, odbyło się w dniach 4-6 listopada 2013 roku w Brukseli. Najważniejsze tematy, które zostały podjęte podczas sesji plenarnych, dyskusji i paneli informacyjnych skupiły się wokół trzech zagadnień: nowych modeli finansowania kultury w epoce cyfrowej, pomiaru prawdziwej wartości kultury i funkcjonowania kulturalnych ekosystemów oraz poszerzania grona odbiorców i dążenia do zwiększania ich partycypacji w kulturze.

Tegoroczne Europejskie Forum Kultury (wzięło w nim udział ponad 1200 uczestników z całej Europy i ze świata) zostało otwarte przez José Manuela BarrosoorazAndroullię Vassiliou (European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth), a także Ministra Kultury Litwy - Šarūnasa Birutisa.Niezwykle inspirującym wstępem do dyskusji było wystąpienie w formie „Carte Blanche” Tomáša Sedláčka (m.in. autora „Ekonomii dobra i zła”). W trakcie tegorocznego Forum odbyło się także wręczenie nagród w konkursie @diversity European Idea Competition– otrzymali je autorzy 12 najlepszych i najbardziej innowacyjnych idei dla sektora kultury i kreatywnego w Europie wykorzystujących technologie informatyczne.

Udział VENO'S STUDIO w tym wydarzeniu wynika m.in. ze strategii i płaszczyzn działania firmy, która od początku swojego istnienia (od 1996 r.) działa z przekonaniem, iż "w Polsce potrzebne jest nowe rozumienie kultury, traktowanej jako długoterminowa inwestycja ekonomiczna, przynosząca dochody i miejsca pracy" (z RÉSUMÉ Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013). Z tak szeroko rozumianej roli kultury, ze względu na jej innowacyjność, kreatywność i stale wytwarzanie nowych dóbr oraz usług wynika bezpośrednio fakt, iż przemysły kultury są  postrzegane jako najdynamiczniej rozwijający się segment usług społecznych, ważny sektor rynku pracy i jeden z najbardziej dochodowych obszarów gospodarki. Zespól VENO'S STUDIO wciela w życie zasady umiejętnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, innowacyjnych działań kulturalnych, budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o działania kulturalne, kreowania współpracy z biznesem, które mogą być najefektywniejszymi narzędziami gwarantującymi dynamiczny rozwój i generującymi miejsca pracy. Wenancjusz Ochmann właściciel VENO'S STUDIO pracuje obecnie nad adaptacją idei oraz założeń konkretnych rozwiązań systemowych, w tym nowych możliwości finansowania kultury, które poznał podczas Europejskiego Forum Kultury w Brukseli na nasze polskie warunki m. in. poprzez przygotowanie konkretnej oferty szkoleniowej dla polskich Instytucji Kultury, artystów oraz przemysłów kreatywnych.

Foto: Anna Ochmann, Bruksela 2013

Archiwalia