Talent Matching: Vocational Mentoring for I-VET in Europe's Creative Industries

Death to stock photography weekend work 9 of 10

Wenancjusz Ochmann jest odpowiedzialny z merytoryczną stronę nowego, międzynarodowego projektu dedykowanego rozwojowi zawodowemu reprezentantów sektora kultury i sektora kreatywnego (przede wszystkim muzyków) realizowanego przez Fundację ARTeria, która od listopada 2015 r. wspólnie z Collage Art i Rinova (z Wielkiej Brytanii), CEPS Projectes Socials (Hiszpania), Prostor Plus (Chorwacja), ESAP (Macedonia) oraz Mulab (Włochy) przez 34 miesiące będzie pracować nad stworzeniem praktycznego, międzynarodowego systemu wsparcia artystów między innymi poprzez badanie wpływu mentoringu na ich rozwój zawodowy, poprzez stworzenie systemu rozwoju kompetencji reprezentantów sektora CCIs oraz mentorów pracujących w tym sektorze, stworzenie platformy wymiany doświadczeń czy licencji dla mentorów, a także zaplanowaliśmy w każdym z krajów partnerskich praktyczne warsztaty oraz seminaria przybliżające i testujące nasze działania.

Doświadczenie Wenancjusza Ochmanna, który od kilku lat prowadzi indywidualny mentoring artystów, a także realizuje różnorodne projekty warsztatowe i szkoleniowe związane z tą tematyką - obecnie m.in. warsztaty kreatywności na zlecenie Instytucji Kultury Miasto Ogrodów (Katowicach), na przykład: „Moja praca w kapciach”... (więcej o szkoleniach tutaj) było cennym wsparciem przy tworzeniu aplikacji. Projekt Talent Matching: Vocational Mentoring for I-VET in Europe's Creative Industries zdobył finansowanie z funduszy Programu ERASMUS+ (sektor ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’, akcja ‘Strategic Partnerships’). Więcej szczegółów o działaniach projektowych już wkrótce.

Zdjęcie: Death to stockphotography

Archiwalia