Jak wspierać artystów - pilotażowe szkolenie w Sheffield

IMG 0774

Wenancjusz Ochmann wziął udział w spotkaniu partnerów projektu „ArtENprise” (Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills/Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości artystów i organizacji kulturalnych), które odbyło się w Sheffield w Wielkiej Brytanii w dniach 7-8 czerwca 2017 r.

Projekt jest koordynowany jest przez Izbę Handlową w Granadzie, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a z Polski – Fundacja ARTeria.

Wenancjusz Ochmann, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu we wspieraniu artystów i osób chcących działać w sektorze kreatynym, był jedną z osób (każdy z partnerskich krajów wytypował jedną osobę), która bierze udział w pilotażowym szkoleniu metody wspierania artystów opracowaną przez naszego partnera z Wielkiej Brytanii - CIRCLE.

Zadaniem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i doskonaleniu ich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem bardziej satysfakcjonującym finansowo. Wsparcie takie obejmuje również działania mentorów oraz innych artystów/pracowników sektora kreatywnego z krajów partnerskich, których zadaniem będzie dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami.

W trakcie spotkania w Sheffield będziemy także rozmawiać o wynikach badania przeprowadzonego we wszystkich partnerskich krajach.

Archiwalia