Młodzi, kreatywni ludzie na polskim rynku pracy...


Anna Ochmann oraz Wenancjusz Ochmann gościli w programie „Wakacje w TV SFERA” (31 lipca 2016 r.). Punktem wyjścia do rozmowy był realizowany przez Fundację ARTeria projekt Talent Matching Europe (międzynarodowe partnerstwo pracujące nad stworzeniem i przetestowaniem europejskiego systemu wsparcia młodych utalentowanych ludzi dzięki mentorom/doradcom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym), ale rozmowa dotyczyła szerzej sytuacji młodych i utalentowanych ludzi na polskim rynku pracy, także w kontekście doświadzceń VENO'S STUDIO w realizacji szkoleń i wsparcia doradczego.

 

Archiwalia