Moja praca w kapciach (warsztaty wprowadzające)

warsztaty moja praca w kapciach2

11 maja 2017 r. zaprosiliśmy artystów oraz młode, kreatywne osoby, które chcąrealizować się zawodowo w sektorze kultury i sektorze kreatywnym na warsztaty „Moja praca w kapciach”. Uczestnicy mogli poznać tajniki pracy freelancera, zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami formalno-prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej w przemysłach kreatywnych, popracować nad motywacją i zarządzaniem czasem. Poznali elementy marketingu.

Spotkanie poprowadził Wenancjusz Ochmann.

Archiwalia