ArtENprise - news w SFERA TV i działaniach projektowych


News zrealizowany przez SFERA TV na temat projektu „ArtENprise - Supporting Artists and Cultural Organizations in developing Entrepreneurial Skills”, w którym uczestniczą także przedstawiciele VENO'S STUDIO, a Wenancjusz Ochmann jest głównym ekspertem merytorycznym działań ze strony polskiej.

Projekt koordynowany jest przez Izbę Handlową w Granadzie. Partnerami projektu są organizacje z Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest wspieranie artystów, osób i organizacji związanych z sektorem kreatywnym w rozwoju i/lub doskonaleniu umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oraz tych kompetencji, dzięki którym praktyka artystyczna i działalność o charakterze twórczym mogą stać się zajęciem gwarantującym sukces i satysfakcję finansową. Wsparcie obejmuje również działania mentorów oraz innych artystów/pracowników sektora kreatywnego z krajów partnerskich, poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i rozwiązaniami.

Więcej na stronie: www.fundacja-arteria.org oraz www.artenprise.eu

Archiwalia