Wystąpienia publiczne praca z mikrofonem (warsztaty)

warsztaty wystapienia publiczne2

„Mówca powinien tak skonstruować przemówienie,
by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy”

Scena to dla wielu ogromny stres… Dlatego 25 maja 2017 r. zaprosiliśmy na warsztaty wprowadzające (skierowane do mówców i wszystkich występujących na scenie) o tym jak ujarzmić tremę i emocje związane z wystąpieniami publicznymi.

Warsztaty składały się z wykładu i ćwiczeń praktycznych na scenie KURORTU QULTURY w małej, umożliwiającej komfortową pracę grupie i obejmowały takie zagadnienia jak m.in.: prawidłowa emisja głosu (narządy mowy i ich działanie, fonacja, higiena głosu), techniki oddechowe (oddychanie przeponowe), panowanie nad tremą (trening relaksacyjny) i głosem (artykulacja i dykcja, intonacja i melodyka głosu, jak nie nadwyrężać głosu i być słyszanym), było także kilka słów o tym jak ekspresja i emocje oddziałują na słuchacza, o spójności głosu i komunikacji niewerbalnej czyli… praca na scenie i z mikrofonem w teorii i praktyce.

Podstawą mówienia jest właściwe oddychanie. Pierwszym krokiem jest zbudowanie „podparcia oddechowego”. Następnie – jak właściwie modulować głos aby dobrze brzmiał na rożnych nośnikach. Wypowiedź należy także właściwie frazować – oddechy, punkty kulminacyjne i rozładowania. Dykcja – wprawki głupawki. Każdy mikrofon jest innych – ćwiczenia praktyczne. Gdzie mam się słuchać – ćwiczenia z różnymi rodzajami odsłuchów.

Warsztaty poprowadził Wenancjusz Ochmann.

Archiwalia