Artystyczne pasje w pracy…

6

Czy można połączyć artystyczne zainteresowania z pracą? Czy mogą w tym pomóc nowe technologie? Wreszcie, czy można to wszystko połączyć z wychowaniem dzieci? Uczestniczki projektu zabrzańskiej firmy VENO'S STUDIO udowodniły, że tak.

Projekt  „Artystyczne pasje szansą na nowy zawód dla młodych matek” (współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL 7.2.1) był wyjątkową szansą dla mieszkanek województwa śląskiego pozostających poza rynkiem pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie młodych mam oraz kobiet samotnie wychowujących dzieci, które miały równocześnie artystyczne – muzyczne lub plastyczne - zainteresowania. Został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia VENO'S STUDIO w działalności w szeroko rozumianym sektorze przemysłów kreatywnych, w edukacji artystycznej (w tym prowadzenie szkoły muzycznej I i II stopnia), w realizacji projektów „artystycznych” finansowanych m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanych do różnych grup (m.in. projekt „Działasz w kulturze? Załóż firmę!”), a także w oparciu o analizę sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim.

VENO'S STUDIO zaprosiło kobiety, które lubią rysować, malować, rzeźbić, śpiewać lub grać na dowolnym instrumencie, aby poprzez udział w projekcie wykorzystały swój talent i zainteresowania zwiększając swoje szanse na zdobycie ciekawej pracy zawodowej. Uczestniczki projektu skorzystały z wielostronnego wsparcia. Od wypracowania, wspólnie z doradcą zawodowym, indywidualnych ścieżek rozwoju, poprzez zajęcia aktywizujące, aż do warsztatów komunikacji społecznej. Ważnym elementem projektu były praktyczne warsztaty muzyczne i plastyczne, a także te związane z edukacją informatyczną (podstawy obsługi komputera z elementami grafiki komputerowej), a osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej miały okazję nauczyć się jak otworzyć i prowadzić własną firmę.

„Wykorzystując swój potencjał i doświadczenie staraliśmy się, aby projekt był optymalnie dostosowany do potrzeb uczestniczek, także matek – dlatego zorganizowaliśmy w pobliżu sal szkoleniowych mini przedszkole, aby otoczyć dzieci fachową opieką w trakcie zajęć, w których uczestniczyły ich mamy” – podkreśla Wenancjusz Ochmann, koordynator projektu. Zajęcia odbywały się w dni robocze w centrum Zabrza, z zapewnionym dogodnym dojazdem środkami komunikacji publicznej, a uczestniczki otrzymywały dodatkowo stypendium za każdą godzinę szkolenia, materiały szkoleniowe oraz posiłek w trakcie zajęć.

Wenancjusz Ochmann: - „Trzeba podkreślić, że zajęcia artystyczne, które rozwinęły u uczestniczek konkretne, praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy odegrały także inną rolę. To była swoista „terapia” przez sztukę pozwalająca bardziej uwierzyć w siebie, we własne możliwości, rozwinąć talenty, a wreszcie znaleźć w sobie odwagę do zmierzenia się z tym dziwnym dla wielu z nich hasłem jakim jest „rynek pracy”. Panie bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Naszą firmową anegdotą jest, że jedna z uczestniczek będąca w ostatnich tygodniach ciąży, do tego stopnia nie chciała opuścić żadnych zajęć, iż zapowiedziała, że urodzi dopiero po zakończeniu wszystkich szkoleń. I została mamą następnego dnia po zakończeniu ostatniego spotkania.”

Archiwalia