Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w przemysłach kreatywnych

Marta Gillner akt 4

Szeroko rozumiana kultura jest często postrzegana jako najbardziej kreatywny i płodny obszar działalności człowieka w XXI wieku, a przemysły kultury stają się jednymi z  najbardziej dochodowych obszarów gospodarki. Zespół firmy VENO'S STUDIO od wielu lat wciela w życie zasady umiejętnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, innowacyjnych działań kulturalnych, budowania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o działania kulturalne, kreowania współpracy szeroko rozumianej kultury z biznesem, które mogą być najefektywniejszymi narzędziami gwarantującymi dynamiczny rozwój społeczny, regionalny i generującymi miejsca pracy. Dlatego jednym z elementów projektu było zapoznanie uczestniczek z zasadami otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Począwszy od aspektów prawnych i księgowych, poprzez tworzenie biznesplanu, aż po praktyczne umiejętności negocjacyjne czy marketingowe uczestniczki krok po kroku rozwijały swoje predyspozycji w byciu „kobietą biznesu”.

Wenancjusz Ochmann, prowadzący warsztaty zakładnia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu VENO'S STUDIO "Szansa na nowy zawód dla kobiet z artystyczną pasją" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL 6.1.1. w woj. śląskim.

Zdjęcie: praca jednej z uczestniczek - Marty Gillner.

Broszura projektowa do pobrania tutaj.

Archiwalia