TME 2016 multievent Poland


Krótka impresja z multieventu zorganizowanego w ramach projektu „Talent Matching Europe - mentoring zawodowy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym”, który odbył się 28 lipca 2016 roku w zabrzańskim KURORCIE QULTURY Gajowa 9.
Fundacja ARTeria, w ramach międzynarodowego projektu #talentmatchingeurope zorganizowała prezentację założeń i celów projektu, warsztaty i debatę podsumowującą wypracowane rekomendacje, nie zabrakło także muzycznego akcentu – na zakończenie dnia wystąpili: zespół STONAGE FULL OF SUN i Marek Piowczyk.

Talent Matching Europe to międzynarodowe partnerstwo (z Collage Arts, MULAB, CEPS, Prostor+, Rinova, EASP i Fundacją ARTeria), w ramach którego pracujemy nad stworzeniem i przetestowaniem europejskiego systemu wsparcia młodych utalentowanych ludzi dzięki mentorom/doradcom działającym w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Więcej na www.talentmatchingeurope.com oraz www.fundacja-arteria.org

Realizacja: Sergey Lapshin

Archiwalia