Kursy kreatywnosci dla Miasta Ogrodów

DeathtoStock CreativeSpace1 11.45.06 AM

Wenancjusz Ochmann, na zlecenie Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, na przełomie 2015/2016 roku prowadził bezpłatne szkolenia przygotowujące do pracy w sektorze kreatywnym. Podczas 12 cotygodniowych spotkań uczestnicy warsztatów nabywali nowe kompetencje z zakresy zarządzania projektami kulturalnymi i własnej działalności w sektorze kreatywnym, edukacji artystycznej, a także wystąpień publicznych.

Młody menedżer kultury- planowanie, zarządzanie i rozliczanie artystycznych projektów multidyscyplinarnych. Informacje praktyczne, podstawy prawna, case studies.

Mikrofon Twój wróg - wystąpienia publiczne, podstawy retoryki i umiejętności prowadzenia dyskusji, podstawy dziennikarstwa, emisja głosu, praca z mikrofonem,.

Moja praca w kapciach -  zagadnienia formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w przemysłach kreatywnych, marketing, motywacja i zarządzanie czasem, kosztorysowanie i techniki sprzedaży w działalności artystycznej.

Artysta - mistrz, pedagog, coach - kurs dla edukatorów artystycznych przygotowujący do uzyskania certyfikacji ECLN.

Więcej na stronie Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów (link)

Zdjęcie: Death to Stock photography

Archiwalia